Garantarea disponibilității semințelor prin importul din Bolivia

PPEÎn cadrul Grupului de lucru pentru buget și politici structurale de astăzi, s-a prezentat raportul privind echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Bolivia asupra culturilor producătoare de anumite semințe.

Decizia 2003/17/CE a Consiliului recunoaște echivalența pentru anumite țări terțe în ceea ce privește inspecțiile în câmp și producția de semințe provenite de la anumite specii. Semințele provenite din aceste țări pot fi ulterior comercializate în Uniune. Acest sistem de echivalență contribuie la menținerea aprovizionării continue cu semințe în Uniune.

Această decizie expiră însă la 31 decembrie 2022. Se propune astfel prelungirea duratei de aplicare a acestei decizii, pentru a se evita orice risc de perturbare a importurilor de semințe în Uniune. Având în vedere că producția de semințe certificate necesită numeroase investiții, iar o cantitate suficientă de semințe pe piață presupune mai mulți ani de înmulțire, se dorește o prelungire a perioadei de recunoaștere a echivalenței cu 7 ani.

Adăugarea Boliviei pe lista țărilor terțe pentru care este recunoscută echivalența este de asemenea o propunere, având în vedere că în lipsa acestei recunoașteri, nu este posibil importul în UE de semințe de cereale și semințe de plante oleaginoase și pentru fibre recoltate în Bolivia.

Recunoașterea sistemului bolivian de producție și certificare a semințelor ca fiind echivalent cu cel al UE și autorizarea importurilor de semințe de sorg, porumb și floarea-soarelui din această țară, reprezintă o oportunitate pentru piața Uniunii Europene.

Această modificare va stimula schimburile comerciale cu semințe dintre Bolivia și UE. Investiția în capacitățile de producție a semințelor din Bolivia, da posibilitatea întreprinderilor cu sediul în UE care au dreptul să înmulțească soiurile de porumb, de sorg și de floarea-soarelui incluse în catalogul comun de soiuri ale UE, să-și diversifice suprafețele de producție de semințe pentru reducerea riscurilor de a realiza producția într-o singură zonă climatică.

Un avantaj extrem de important al Boliviei pe piața UE ar fi producția de semințe în afara sezonului, garantând disponibilitatea anumitor semințe în timpul primăverii în emisfera nordică.

Acordarea echivalenței UE ar contribui la menținerea aprovizionării continue cu semințe de calitate superioră în Uniune și va stimula întreprinderile cu sediul în UE să investească în dezvoltarea agricolă a Boliviei, având în vedere că UE ar deveni piață de export.

Un aspect foarte important de menționat este că semințele importate din țări terțe în cadrul sistemului de echivalență, vor fi suspuse unor inspecții oficiale efectuate de statele membre, legat de comercializarea acestora, în așa fel încât să se verifice respectarea cerințelor și condițiilor din Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57 CE privind comercializarea semințelor.

Comisia a efectuat o evaluare legislativă amănunțită a sistemului din Bolivia și a efectuat un audit cu privire la sistemul său de producție și certificare a semințelor, în urma cărora, Bolivia a adoptat toate rezoluțiile administrative necesare pentru a pune în aplicare recomandările Comisiei. Sistemul bolivian poate astfel să ofere aceleași garanții ca sistemul UE. Bolivia este membră a sistemelor OCDE pentru semințe, iar eșantionarea și testarea acestora pentru certificarea OCDE se efectuează în conformitate cu normele ISTA.