80% dintre studenții #ErasmusPlus sunt angajați în primele trei luni după absolvire!

PPEErasmus+ este programul emblematic al Uniunii Europene, prin care se sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Erasmus+ contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare.

Până la acest moment, sunt peste 5 milioane de beneficiari Erasmus+ din învățământul superior. Dintre aceștia, peste 70% înțeleg mai bine ce vor să facă în carieră, iar 40% dintre stagiari primesc oferte de muncă de la compania gazdă.

Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret, abordând astfel următoarele tematici:

Reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor
Promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute pe piața muncii
Încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană
Sprijinirea inovării, cooperării și reformei
Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii
Promovarea cooperării și a mobilității cu țările partenere ale UE