Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, fără discuție, activitățile din sectorul agricol generează o rată ridicată a incidentelor la locul de muncă. Astfel, potrivit Eurostat, au avut loc peste 500 de accidente fatale în agricultură, silvicultură și pescuit numai în 2015, ceea ce mi se pare foarte grav. Desfășurarea acestor activități în zone uneori greu accesibile, în spații deschise, în bătaia vântului sau în arșița soarelui limitează posibilitățile de intervenție a echipajelor de specialitate în caz de nevoie sau în situația unor accidente. Factorul timp, lipsa de resurse umane calificate, dar și presiunile financiare determină fermierii să își intensifice activitățile, ceea ce creează foarte ușor premisele unor accidente inacceptabile. Munca în condiții de izolare, absența echipamentelor de protecție, oboseala dar și stresul sunt factori de risc la care sunt expuși zilnic lucrătorii din aceste domenii. La toate acestea se adaugă lipsa conștientizării, a programelor de pregătire și de consiliere psihologică, dar și de informare asupra riscurilor. De multe ori, viața și sănătatea celor care asigură pentru mulți banalul litru de lapte sau kilogram de carne ori de brânză sunt puse în pericol de activitatea extrem de complexă dintr-o fermă.

Plecând de la aceste realități, Comisia Europeană împreună cu statele membre trebuie de îndată să demareze proceduri de combatere a acestui fenomen. De asemenea, consider că trebuie să acordăm o atenție sporită măsurilor de pregătire și prevenție în aceste sectoare, precum și introducerii programelor de sensibilizare privind siguranța lucrătorilor în exploatațiile agricole.