Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

Am votat în favoarea raportului care prevede abrogarea Regulamentului CEE nr. 3030/93 ținând cont de schimbările apărute în decursul timpului. Acest regulament are în vedere regimul comun care se aplică importurilor de produse textile originare din țări terțe, cu care Comunitatea Europeană, a încheiat acorduri bilaterale, a semnat protocoale, sau a instituit alte aranjamente.

Având în vedere că singurele țări terțe cu care UE a menținut acorduri bilaterale în domeniul importurilor unor produse textile, mai precis Rusia și Serbia, fac în prezent obiectul altor acorduri, mai precis Rusia a aderat la Organizația Mondială a Comerțului, iar între Serbia și UE a fost încheiat Acordul de stabilizare și asociere, Regulamentul CEE nr. 3030/93 și-a pierdut obiectivul principal.

În același timp, acest Regulament a mai fost utilizat pentru a aplica limite cantitative pentru anumite produse textile orginare din China și mai apoi pentru punerea în aplicare a mecanismului de salvgardare tranzitoriu aplicabil anumitor produse din China, care la 11 decembrie 2013 a expirat.

Ținând cont de aceste aspecte și în vederea promovării securității juridice, susțin necesitatea abrogării Regulamentului CEE nr. 3030/93 al Consiliului.