Accesul la medicamente, un drept al oricărui cetăţean!

Dreptul la sănătate constituie un element fundamental al dreptului la viață, prevăzut de articolul 3 din Declarația Universală a drepturilor omului. Uniunea Europeană și instituțiile responsabile trebuie să fie preocupate permanent ca acest drept să nu rămână un simplu enunț într-un act normativ, ci dimpotrivă, să constituie o realitate a zilelor noastre. Dreptul la sănătate înseamnă și accesul la medicamente. Discrepanțele majore existente între diversele state sunt absolut inacceptabile. Cetățeni ai Uniunii Europene aflați în diferite state sunt condamnați la moarte de ceea ce înseamnă un preț prea ridicat și inaccesibil al medicamentelor, fapt absolut inuman.

Industria farmaceutică trebuie să înțeleagă că are nevoie de un parteneriat cu cetățeanul european, fără de care, de altfel, nu ar putea exista. Statele membre, trebuie să aibă în vedere crearea unui cadru înăuntrul căruia toți cetățenii, mai ales cei care plătesc asigurări medicale si nu numai să aibă acces la servicii medicale de calitate, rapide și eficiente.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia trebuie să fie preocupate în permanență ca legislațiile din statele membre să fie în concordanță cu directivele europene și să prevadă sancțiuni clare în ipoteza încălcării acestora ca o garanție în plus a dreptului la viață și la sănătate. Fără măsuri ferme, care să implice un parteneriat cu industria farmaceutică și cu toți actorii importanți din domeniu, vom avea mai departe cetățeni europeni care vor muri cu zile din cauza unui imobilism instituțional.