Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor

Europa este una dintre regiunile cu cea mai mare densitate de porturi din lume, iar activitățile portuare contribuie în mod direct la ocuparea forței de muncă, la investițiile străine și la creșterea PIB-ului.

Porturile reprezintă până la 3 milioane de locuri de muncă în cele 22 de state maritime și sunt o sursă majoră de venituri fiscale pentru guvernele locale, regionale sau naționale.

Toate acestea sunt dovezi concrete ale faptului că transportul maritim aduce o contribuție directă și indirectă semnificativă la crearea de locuri de muncă în UE. Astfel că este nevoie de o politică coerentă în domeniul transportului maritim, aceasta având o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a UE.

În același timp, sunt de părere că serviciile portuare eficiente sunt esențiale pentru performanța porturilor maritime ce se află în rețeua transeuropeană de transport( TEN-T. În acest sens, am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că este necesară funcționarea mai eficientă, interconectată și durabila a TEN-T prin crearea unui cadru care să îmbunătățească performanța tututor porturilor și să le ajute să facă față schimbărilor în materie de cerințe privind transporturile și logistica.