Acord privind bugetul UE pentru 2020!

PPESăptămâna aceasta, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliului au convenit asupra bugetului UE pentru 2020. Acest lucru va permite canalizarea resursele asupra priorităților care contează pentru cetățeni: schimbările climatice, agricultură, locurile de muncă, tinerii, securitatea și solidaritatea în UE.

Bugetul UE pentru 2020 este stabilit la 168,69 miliarde EUR în credite de angajament și la 153,57 miliarde EUR în credite de plată. Iată câteva elemente-cheie privind bugetul:

▶️21 % din bugetul total va fi alocat măsurilor de combatere a schimbărilor climatice
▶️Fermierii europeni vor beneficia de 58,12 miliarde EUR
▶️Tinerii vor beneficia de sprijin prin intermediul mai multor programe: 2,89 miliarde EUR vor fi alocate educației, prin intermediul programului Erasmus+ (cu 3,6 % mai mult comparativ cu 2019
▶️Aproape jumătate din fonduri – 83,93 miliarde EUR în credite de angajament vor contribui la sporirea competitivității economiei noastre. Din această sumă, 58,65 miliarde EUR (cu 2,5 % mai mult comparativ cu 2019) vor contribui la reducerea decalajelor economice atât la nivel național, cât și între statele membre, stimulând creșterea economică, crearea de locuri de muncă și promovând convergența prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).
▶️Securitatea și gestionarea migrației vor beneficia în continuare de sprijin. De exemplu, 2,36 miliarde EUR vor fi alocate Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și agențiilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu
▶️Galileo, sistemul global de navigație prin satelit al Uniunii Europene, va fi sprijinit cu 1,2 miliarde EUR (cu 74,7 % mai mult comparativ cu 2019) pentru a-și extinde penetrarea pe piață la nivel mondial, astfel încât să ajungă la 1,2 miliarde de utilizatori până la sfârșitul anului 2020.
Sursă: Reprezentanța Comisiei Europene