Acordul de asociere UE-Moldova: clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a eludării

Dreptul Uniunii are nevoie de existența unor instrumente pentru protecție temporară în cazul unei creșteri a importurilor. Mai ales când această creștere ar produce daune economice pe piața europeană și când apare nevoia de a-și proteja producătorii săi, Uniunea trebuie să se folosească de măsurile de supraveghere regională și de măsurile de salvgardare din acorduri.

Acesta este cazul în desfășurarea regimului comercial preferențial cu Republica Moldova, care este, din noiembrie 2014, în zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA). UE este cel mai mare partener comercial al Moldovei, cu 46,4 % din schimburile comerciale, iar comerțul cu Moldova reprezintă 0,1 % din schimburile comerciale totale ale Uniunii.

Apreciez și faptul că mecanismul antieludare ce se va aplica prevede posibilitatea de a reintroduce taxa vamală aplicabilă națiunii celei mai favorizate, dat fiind că importul anumitor produse agricole provenite din Moldova a depășit un anumit prag, fără o justificare cu privire la originea lor exactă.

Am votat favorabil acest raport, salutând și susținând propunerea Comisiei de a proteja piața Uniunii și producătorii ei prin suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre CEEA și Republica Moldova.