Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte.

Susțin importanța procesului de regenerare economică şi politică a statelor din Balcanii de Vest, pentru ca acestea să poată deveni membre ale Uniunii Europene.

Acordurile de stabilizare şi asociere, preferinţele comerciale şi asistenţa tehnică şi financiară sunt cei trei piloni de bază prin intermediul cărora UE speră să aducă stabilitatea în această regiune.

În urma semnării acordului de stabilizare și ulterior intrării în vigoare a acestui acord, Albania a cunoscut progrese importante, ceea ce a făcut ca în iunie 2014, Consiliul să decidă ca Albania să fie stat candidat la aderarea la UE.