Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, întrucât această țară este cea mai avansată în ceea ce privește alinierea la acquis, dintre țările din Zona Balcanilor, care și-au depus candidatura la UE.

Acest acord prevede cooperarea economică și politică, precum și instituirea unor zone de liber schimb cu Republica Macedonia și a unor structuri de cooperare permanentă care se bazează pe principii democratice comune, pe drepturile omului și pe statul de drept.

Efectele acordului se resimt prin faptul ca un procent de 80% din totalul inventarului de investiții străine directe a provenit de la întreprinderi din UE, iar fluxurile comerciale de bunuri și servicii cu UE au continuat să crească.

În cei nouă ani de când Republica Macedoniei candidează la Uniunea Europeana, s-au înregistrat progrese importante, iar întârzierea procesului de aderare la UE poate reprezenta un obstacol în calea adâncirii integrării economice.