Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației)

Acordul iniţial semnat la Pretoria în 1999 doreşte să vizeze consolidarea cooperării bilaterale într-o serie de domenii care urmăresc obiective cum ar fi: consolidarea dialogului bilateral, sprijinirea Africii de Sud în procesul de tranziţie economică şi socială, promovarea cooperării regionale și integrarea economică a ţării în cadrul Africii australe şi al economiei mondiale. Mai mult, dispoziții importante ale acordului privesc, pe lângă cooperarea economică, o cooperare socială, pe baza unui dialog organizat privind, în special, libertatea de asociere, drepturile lucrătorilor, drepturile copiilor, egalitatea între femei și bărbați, combaterea violenței împotriva femeilor, cooperarea în domeniul mediului, în special în ceea ce privește schimbările climatice, cooperarea culturală, cooperarea în domeniul combaterii drogurilor și a spălării banilor, cooperarea în domeniul sănătății, în special combaterea SIDA. Am votat în favoarea acestui raport deoarece salută noile dispoziţii privind dezvoltarea, dispoziţii inserate la Kleinmond în 2009, în special cele privind combaterea sărăciei, eficacitatea ajutorului, ODM şi legătura dintre migraţie şi dezvoltare.