Acordul UE-Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Relațiile de colaborare dintre Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite au apărut conform Acordului de Cooperare din anul 1988 dintre Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite, iar în anul 2013 Uniunea Europeană a consolidat relațiile de cooperare bilaterală. Acordul semnat prevede posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene și resortisații din Emiratele Arabe Unite în cazul călătoriilor pe teritoriul celeilalte părți, pentru o perioadă determinată de 90 de zile. De exonerarea de obligația de a deține viză beneficiază toate categoriile de persoane care călătoresc din diverse motive, excepție făcând persoanele care exercită activități remunerate.

Acest acord de deținere a unei vize de ședere pe perioadă determinată constituie un progres în ceea ce privește relația din UE și Emiratele Arabe Unite și consolidează relația economică și culturală, de asemenea intensifică și dialogul politic pe o serie de teme care includ și drepturile omului precum și libertățile fundamentale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că este benefic atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Emiratele Arabe Unite, pentru o mai bună colaborare economică, culturală, dar și politică.