Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, măsurile de securitate devin o necesitate, mai ales cele legate de combaterea terorismului. Acestea trebuie aplicate luând în considerare, pe de-o parte, viața privată și protecția datelor, drepturi fundamentale, și respectându-se statul de drept și obligațiile în materie de drepturi fundamentale, pe de altă parte.

Începând cu iulie 2013, Comisia de libertăți civile și afaceri interne, însărcinată cu investigarea supravegherii electronice în masă a cetățenilor UE, a organizat 15 audieri și s-a bazat pe declarațiile experților din partea UE și SUA: academicieni, jurnaliști, societate civilă, specialiști în securitate și tehnologie.

Am votat în favoarea Propunerii de rezoluție referitoare la acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE, deoarece aceasta cere Comisiei comunicarea privind cele 13 recomandări referitoare supravegherea în masă și posibilitatea de a extinde un habeas corpus, ca instrument juridic fundamental de a garanta libertatea persoanei în fața acțiunii arbitrare a statului, adaptabil la era digitală, mai ales atunci când în joc sunt dreptul la viață privată și respectarea integrității și demnității cetățenilor.