Aderarea Croației la Convențiile privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cadrul noilor state membre, integrarea în sistemul legislativ fiscal și nu numai se face treptat, pentru a permite o adaptare reală la aquisul comunitar și o cunoaștere cât mai bună a noilor realități supranaționale.

Actul de aderare al Republicii Croația din 2011 prevede un sistem simplificat pentru aderarea Croației la convențiile și protocoalele încheiate de statele membre în temeiul articolului 34 din TUE, iar Consiliul este cel care adoptă o decizie privind stabilirea datei la care aceste convenții intră în vigoare cu privire la Croația și adaptările care trebuie aduse acestor convenții ca urmare a aderării noului stat membru. Acestea includ și adoptarea convențiilor în limba croată, astfel încât aceste versiuni să fie „în egală măsură autentice”. Consiliul acționează la recomandarea Comisiei, după consultarea Parlamentului European.

Aprobarea prezentei recomandări a Comisiei susținută de raport este un pas important pentru Republica Croată. Tocmai din acest motiv, am votat favorabil prezentul raport.