Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol)

Propunerea de modernizare a cadrului legislativ al Colegiului European de Poliție ( CEPOL) este pasul corect avut în vedere de către Comisia Europeană, ținând cont de provocările actuale în materie de criminalitate transfrontalieră gravă și criminalitate organizată. Pentru a face față acestor provocări, este nevoie de o Agenție CEPOL eficientă, care să dispună de un personal adecvat.

Cadrul legislativ modernizat propus de către CEPOL, prin care i se permite acestuia să pună în aplicare Programul de formare în materie de aplicare a legii și să aducă servicii comunității europene mai largi cu atribuții în materie de aplicare a legii răspunde nevoilor prezente.

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului deoarece consider că CEPOL trebuie să servească nu numai ca platformă de sprijin pentru cooperarea dintre organismele naționale ci și să se implice ferm în procesele de aplicare și deservire la nivel european.