Ajutorul de la stat doar pentru TV va crea dezechilibre semnificative în media

Biroul Român de Audit Transmedia consideră că această inițiativă a Guvernului de a oferi ajutor de stat operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc și difuzează emisiuni informative, culturale și educative, de interes public este bună, doar că măsura ar trebui luată pentru toată mass-media, nu numai pentru TV. Prin acest ajutor de stat în domeniul audiovizualului, fără a sprijini în egală măsură domeniul presei scrise și al mediului online, se vor crea dezechilibre semnificative în mass-media. Aceste criterii de alocare a ajutoarelor de stat pot fi date în funcție de performanță, transparență și independență, care să asigure imparțialitate și corectitudinea alocării acestor fonduri. Prin această inițiativă, Guvernul dorește să sprijine interesul public în domeniul informării și culturii, fapt ce poate fi benefic și în domeniul presei scrise și al mediului online, ceea ce nu ar împiedica acest ajutor pentru celelalte mijloace de comunicare.

Care sunt recomandările Comisiei pentru autoritățile române, astfel încât celelalte mijloace de comunicare mass-media să fie sprijinite, astfel încât să își poată atinge obiectivul asumat?