Sectorul alimentar este unul dintre cele mai productive la nivelul Uniunii Europene. Aceasta productivitate trebuie să aibă în vedere în primul rând siguranța consumatorilor și mai apoi profitabilitate. În acest sens, prin modificarea raportului cu privire la alimentele noi se dorește conferirea unei siguranțe a consumatorilor, alimentele noi fiind supuse unei evaluări sigure și unei autorizări înainte de a fi introduse pe piața UE.

De asemenea, inovarea este atractivă, însă consumatorul solicită ca produsele alimentare să prezinte siguranță pentru a fi consumate, să fie informat cu privire la modul în care acestea au fost produse, dar și care îi sunt beneficiile. Inovarea este acceptată doar dacă aceasta oferă încredere consumatorului.

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi deoarece este nevoie de un cadru legislativ robust pentru ca aprobarea alimentelor noi să asigure compatibilitatea în ceea ce privește siguranța, beneficiile consumatorului, precum și problemele legate de mediul înconjurător, cele de ordin social și etic.