Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina

Am votat în favoarea raportului privind aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina.

Faptul că de curând s-a decis semnarea Acordului de asociere cu Bosnia și Herțegovina este un real progres pentru acest stat.

Atât în cazul Bosniei și Herțegovina, cât și în cazul celorlalte țări din Balcanii de Vest, Acordul de Stabilizare şi Asociere (ASA) prevede ca la importul pe piaţa UE, acestea să fie scutite de taxe vamale pentru toate produsele industriale, toate produsele agricole transformate, produsele agricole cu excepţia cărnii de vită, produse din peşte și vinurile.

În iunie 2008 Consiliul a încheiat un Acord interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, şi Bosnia și Herţegovina, care prevede intrarea în vigoare timpurie a dispoziţiilor privind comerţul şi aspectele legate de comerţ ale ASA.

Aplicarea acestor acorduri este importantă în vederea sprijinirii Bosniei și Herțegovina în aderarea ei la UE. Cu toate acestea, progresul realizat de Bosnia și Herțegovina trebuie să fie însoțit și de depășirea stării economice precare și a puternicelor clivaje de natură politică și etnică .