Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

Am votat în favoarea raportului de codificare a Regulamentului (CE) nr 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru anumite categorii de ajutoare de stat orizontale.

Propunerea prevede ca CE să poată, prin intermediul unor regulamente de exceptare pe categorii, să declare că anumite categorii de ajutoare sunt compatibile cu piața internă, în conformitate cu articolul 107 din TFUE și nu sunt supuse obligației de notificare prevăzute la articolul 108 din TFUE.

Aceste categorii includ ajutor în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, pentru cercetare, dezvoltare și inovare, protecția mediului, infrastructură, ocuparea forței de muncă și formare profesională, sport, precum și ajutoarele care respectă harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru pentru acordarea ajutoarelor regionale.