Aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (dezbatere)

Investiţia în copii este o investiţie în viitorul societăţii noastre, iar creşterea şi educarea acestora în condiţii decente și sigure trebuie să fie permanent în atenția tuturor, indiferent de locul în care se află. În acest context vorbim despre adopțiile transfrontaliere și despre interesul superior al copilului în astfel de situații. Protecţia copilului este prioritară în orice situaţie, iar în cazul adopţiilor cu caracter transfrontalier intervin o serie de factori care trebuie luați în seamă pentru a garanta protejarea intereselor copiilor. Susțin importanța elaborării unor standarde minime comune pentru adopții, dar și necesitatea unei mai bune cooperări în materie de justiție civilă în domeniul adopțiilor. Întrucât la nivel european nu există un cadru obligatoriu pentru recunoașterea hotărârilor de adopție pronunțate în urma unei proceduri naționale, se impune o acțiune legislativă astfel încât dreptul cetățenilor europeni la viața de familie și la libera circulație să fie respectat în permanență. Comisia și Consiliu trebuie să identifice mecanisme care să garanteze protejarea intereselor copiilor, cetățeni europeni și atunci când aceștia trăiesc în afara spațiului Uniunii Europene. Este extrem de important ca în astfel de situații, copiii să aibă posibilitatea de a menţine legătura cu fundalul cultural, de a învăţa şi de a folosi limba maternă.