Autoritățile statului și instituțiile europene rămân aproape de nevoile fermierilor!

PPEFermierii care au accesat fonduri europene beneficiază de măsuri de sprijin pentru a nu pierde acești bani!
Sectorul agriculturii este direct afectat de criza provocată de pandemia coronavirus. Producătorii locali, fermierii și toate persoanele angajate în acest domeniu trec prin momente dificile. Agricultura reprezintă sursa noastră de hrană, fermierii având un rol primordial în evitarea unei crize alimentare fără precedent.

În acest context, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) precizează că a aplicat de urgenţă câteva măsuri care vin în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. AFIR anunță că beneficiarii de fonduri europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020 care se confruntă cu situaţii excepţionale obiective cauzate de pandemia de COVID-19 (exemplu: lipsa forţei de munca din partea contractorilor, izolarea la domiciliu, carantina etc.) şi pentru a evita contaminarea cu COVID-19, îşi pot reorganiza, restructura sau reprograma activitatea care face obiectul finanţării, conform prevederilor din Anexa la Ordinul MADR nr. 78/ 19.03.2020.

Această modificare în implementarea proiectului trebuie să se realizeze doar cu respectarea unor cerinţe: notificarea AFIR în acest sens, depunerea spre aprobarea AFIR a unui plan de acţiuni pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităţilor în scopul prelungirii perioadei de execuţie a contractului. Facem precizarea că pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităţii, beneficiarii PNDR 2020 au posibilitatea de a prelungi anumite etape din graficul de implementare, de a reeşalona tranşele de plată, de a majora numărul maxim de 5 tranşe de plată sau de a solicita prelungirea duratei de execuţie a contractului fără perceperea penalităţilor de întârziere. Dacă beneficiarul PNDR nu poate să-şi optimizeze activitatea, conform celor menţionate mai sus, poate să solicite AFIR suspendarea prevederilor contractuale pe durata stării de urgenţă, cu asigurarea, după caz, a valabilităţii scrisorii de garantare sau a poliţei de asigurare a avansului. Autoritățile statului și instituțiile europene rămân aproape de nevoile fermierilor și vor depune toate eforturile pentru ca agricultorii să poată furniza în continuare alimente de calitate și la prețuri accesibile!