Autorizarea Austriei să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965

Eficiența justiției în cadrul european este intrinsec legată de colaborarea organelor de justiție ale diferitelor state membre, deoarece într-o eră a creșterii exponențiale a circulației pesonaelor, elementele de extraneitate din cadrul raporturilor juridice devin regula și nu excepția.

În consolidarea acestei eficiențe și cu tările terțe, avem Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965, ce se aplică exclusiv notificării transfrontaliere a documentelor în sau din țări terțe – în ceea ce privește notificarea transfrontalieră în interiorul Uniunii Europene, având Regulamentul (CE) nr. 1393/2007.

Manifestarea dorinței Austriei și Maltei, singurele state membre care nu au aderat la convenție, de a se alătura celorlalte state membre este salutară și susțin autorizarea statele membre în cauză de către Uniune să acționeze în numele său, ratificând acesta convenție.

Utilitatea convenției în domeniul notificării transfrontaliere a documentelor este deja probată, fiind atât în interesul Uniunii în întregul său, cât și al celor două state membre în cauză să dispună de un regim unic de notificare a documentelor în cadrul relațiilor transfrontaliere cu țările terțe, de accea am votat favorabil acest raport