Conform Legii 145/2014, începând cu luna mai 2015, comercializarea produselor agricole obținute în gospodăria proprie se face doar pe baza atestatului de producător. Acest atestat este valabil pentru un an calendaristic, dar posesorii lui trebuie să îl vizeze semestrial. De asemenea, pentru exercitarea activității de comercializare a produselor agricole obținute în gospodăria proprie, agricultorii trebuie să obțină un carnet de comercializare, act care este eliberat doar în cazul în care producătorii agricoli dețin în prealabil un atestat de producător. Problema cu care se confruntă agricultorii este aceea că acest carnet de comercializare a produselor se eliberează doar după verificarea atestatului și verificarea faptică, pe teren, a existenței produselor supuse comercializării.

Ce procedură de debirocratizare a sistemului de obținere a acestor atestate și carnete de comercializare consideră Comisia că s-ar putea aplica la nivelul României pentru a facilita comercializarea produselor de către comercianții români atât pe plan intern, cât și în interiorul Comunității?