Bugetul României pe 2015, buget al subdezvoltării

Guvernul României a emis zilele trecute Hotărârea Nr. 14/2015 privind alocările bugetare către unitățile administrativ-teritoriale din România pentru anul 2015. Concret, Hotărârea instituie un algoritm în legea bugetului de stat, prin care foarte multe localități cu populație numeroasă, cu încasări peste medie dar și comune importante din România primesc alocări financiare inferioare față de cele aferente anului 2014 sau chiar deloc.

Bugetul pe anul 2015 este un buget al subdezvoltării care aruncă administrațiile locale în colaps financiar. Astfel, cofinanțarea proiectelor europene la nivel local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor români din mediul rural, dar și din mediul urban, sunt puse în pericol. Jumătate din populația României este deprivată în acest an de alocări financiare de la bugetul național, alocări care se cuvin de drept cetățenilor, atâta timp cât aceștia sunt contribuabili la bugetul de stat al țării.

  1. Are în vedere Comisia crearea unor mecanisme și proceduri care să se constituie într-o foaie de parcurs pentru toate statele membre astfel încât să se evite situațiile în care administrațiile publice locale să depindă exclusiv de bunăvoința guvernelor naționale?
  2. Are Comisia la îndemână mecanisme care să îi permită să intervină în situația în care guvernele subfinanțează comunitățile locale, punându-le în pericol capacitatea de dezvoltare și de absorbție a fondurilor europene?