Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor!

PPESăptămâna aceasta sunt prezent la Parlamentul European de la Bruxelles, unde particip la reuniunile Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, dar și la lucrările ședinței plenare.

În cadrul ședinței Comisiei De Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, vom avea dezbateri pe marginea următoarelor subiecte:

▶️ Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte

▶️ Încheierea unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 617/2009 din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

În cadrul ședinței plenare, se vor dezbate o serie de rapoarte, printre care:
▶️ O Bancă Europeană de Investiții mai ecologică
▶️ Politicile zonei euro
▶️ Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2019
▶️ Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor
▶️ Situația din Ucraina
▶️ Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
De asemenea, în cadrul ședinței plenare se vor supune la vot următoarele rapoarte:
▶️ Decizie de punere în aplicare de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia
▶️ Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
▶️ Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro
▶️ Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene
Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.