Calitatea slabă a aerului continuă să fie o problemă în România, arată un raport al Comisiei publicat în 2019!

PPEComisia a publicat cea de a doua evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), ca parte a inițiativei sale lansate în 2016, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a politicii europene de mediu și a normelor convenite de comun acord în toate statele membre ale UE. Punerea în aplicare a politicii și a legislației UE în domeniul mediului este esențială pentru un mediu sănătos, oferind, totodată, noi oportunități în ceea ce privește creșterea economică durabilă, inovarea și crearea de locuri de muncă. Dacă legislația în domeniul mediului ar fi pusă în aplicare pe deplin, suma care s-ar economisi la nivelul UE în ceea ce privește costurile de sănătate și costurile directe pentru mediu ar fi de circa 55 de miliarde EUR pe an.

Calitatea slabă a aerului continuă să fie o problemă în România. Principalele surse de poluare a aerului provin din sectorul transporturilor și din cel al energiei, în special din utilizarea combustibililor fosili/solizi în gospodării. România ar putea înregistra progrese semnificative în vederea soluționării acestei probleme prin: (i) restructurarea sistemului energetic și a sistemului de încălzire a gospodăriilor (prin favorizarea integrării surselor regenerabile și trecerea la gaze naturale, la încălzirea centralizată și la controlul poluării), (ii) măsuri de trafic și (iii) alte măsuri de control și prevenire a poluării.
În același timp, au fost identificate deficiențe grave și structurale în datele privind calitatea aerului măsurate de rețeaua de monitorizare din România și raportate Comisiei Europene. În realitate, situația ar putea fi mult mai gravă decât cea raportată efectiv.
În ceea ce privește conservarea naturii, punerea în aplicare a directivelor privind natura rămâne o provocare considerabilă. În România, rețeaua Natura 2000 pare să fie afectată de lipsa unui cadru adecvat de capacitate administrativă și de deficitul de cunoștințe și date actualizate.
România se bazează în continuare într-o măsură considerabilă pe fondurile și oportunitățile de creditare ale UE.
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu face parte din politica Comisiei pentru o mai bună legiferare, axându-se pe îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor existente. De la adoptarea acesteia, multe state membre au organizat dialoguri naționale privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu, având ca obiect temele prioritare identificate în rapoartele lor. În multe cazuri, au fost implicate autoritățile regionale și locale și principalele părți interesate. Atunci când normele convenite de comun acord nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător, Comisia poate introduce acțiuni în justiție. Pentru a evita această situație, Comisia colaborează cu statele membre pentru a le permite să aplice mai bine politicile și normele în materie de mediu, prin intermediul procesului de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu.