Capabilitățile de securitate și apărare în Europa

Într-un mediu caracterizat de o creștere semnificativă a numărului de conflicte armate, de crize de intensitate scăzută, de război hibrid sau intermediar, de state eșuate sau încălcări frecvente ale drepturilor omului în vecinătatea imediată a Uniunii Europene, dar şi de amenințarea terorismului în interiorul și în afara UE, o abordare într-o manieră coordonată şi unitară la nivelul Uniunii este necesară. O atenţie deosebită trebuie îndreptată către impactul anumitor proiecte asupra autonomiei şi independenţei Uniunii Europene, iar statele membre ar trebui să analizeze cu prioritate industriile militare sau de apărare şi să acorde stimulente pentru dezvoltarea acestora, în măsura în care legislaţia Uniunii Europene permite acest lucru. Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că succesul misiunilor de menţinere a păcii şi de securitate din PSAC depinde de realizarea unui pieţe europene a apărării pentru a elimina suprapunerile şi pentru a reduce birocraţia.