Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european

Patrimoniul cultural este unul din pilonii culturii europene și reprezintă moștenirea noastră comună pe care o lăsăm generațiilor viitoare. În același timp, orice politică în domeniul patrimoniului cultural ar trebui să țină seama de două perspective: prima ține seama de patrimoniul cultural care poate constitui o sursă semnificativă de locuri de muncă și de venituri, și pe cealaltă parte, principala valoare a patrimoniului cultural rămâne valoarea sa culturală.

De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că potențialul economic al patrimoniului cultural este enorm, și putem să acordăm culturii un loc important în cadrul agendei publice. Cultura ar putea să aibă, totodată, un rol important în cadrul relațiilor externe ale UE, fiind considerată un avantaj pe care Europa îl are.

Am votat în favoarea raportului „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” deoarece acesta prezintă o serie de recomandări binevenite în ceea ce privește formarea, competențele și mobilitatea profesioniștilor din domeniul patrimoniului cultural și subliniază importanța accesului tinerilor profesioniști în domeniul patrimoniului la piața locurilor de muncă din sectorul culturii.