Raportul referitor la „Către o Uniune Europeană a energiei” ridică problema provocărilor de ordin global cu care se confruntă sistemul energetic al Uniunii Europene și sublinează necesitatea elaborării unei strategii care să vizeze sporirea securității, sustenabilității și accesibilității energiei.

Astfel, îndeplinirea acestor obiective este realizată având în vedere asigurarea securității aprovizionării cu energie, reducerea emisiilor mai ales dat fiind că obiectivele UE privind energia până în anul 2030 includ reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) față de nivelurile din 1990. Mai mult, alte dimensiuni ce trebuie atinse în vedere construirii unui sistem energetic sigur și sustenabil vizează finalizarea unei piețe interne a energiei complet integrate la nivelul UE, reducerea consumului de energie care va genera o reducere a importurilor de energie și a poluării și nu în ultimul rând continuarea proiectelor de cercetare și inovare.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că se impune un efort conjugat al tuturor statelor membre pentru ca energia să devină sigură, durabilă și accesibilă pentru cetățenii Uniunii.