România este defavorizată de lipsa unui cadastru agricol informatic unic la nivel național în vederea facilitării comasării terenurilor agricole și introducerii acestora în circuitul economic.

PAC a avut în vedere, de la începuturile ei, exploatațiile agricole medii de tip familial, fără să dezavantajeze exploatațiile de tip industrial. Aceasta s-a dovedit a fi una extrem de eficientă dacă privim structura exploatațiilor agricole din țări precum Franța, Germania și Olanda. De exemplu, în Franța, la sfârșitul anului 2008, erau 326 000 de exploatații agricole, dintre care peste 50 % cu dimensiunea situată între 25-100 ha, 18 % aveau o dimensiune între 100‐200 ha, iar 20 % peste 200 ha. În România se găsesc cele mai multe exploatații agricole din UE, peste 4 milioane, adică 30 % din totalul fermelor din Uniune. Avem o puternică fragmentare a terenurilor, peste 40 de milioane de parcele. Din această cauză se împiedică o bună exploatare și se ridică probleme în aplicarea tehnologiilor performante și se obțin producții reduse cantitativ și calitativ.

Are în vedere Comisia inițierea unui regulament european pentru comasarea terenurilor, cu aplicabilitate directă și de maxim interes pentru majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est?