Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa

În ianuarie 2016, Europol a precizat că cel puțin 10 000 de copii migranți și refugiați au dispărut în Europa, o situație care rămâne neschimbată până astăzi. Cercetările efectuate de Missing Children Europe și cofinanțate de Comisie au constatat că aceste dispariții de copii sunt legate de problemele de protecție de fond, printre care condițiile precare de primire, lipsa de informații, reîntregirea familiei și procedurile de desemnare a unui tutore îndelungate și complexe, precum și temerile de a fi deținut, trimis înapoi în țara de origine sau transferat în țara de sosire inițială. Dispariția de copii migranți nu este raportată sistematic. Potrivit Europol, riscurile de introducere ilegală, de trafic și exploatare aferentă sunt în creștere, dată fiind lipsa cronică de coordonare la nivel național și transfrontalier.

Comisia a propus deja o reformă a Sistemului european comun de azi (CEAS), inclusiv măsuri specifice pentru a preveni dispariția de copii în cadrul migrației. Totuși, având în vedere gravitatea și caracterul urgent al acestei probleme, adoptarea imediată de măsuri este imperativă.

1. Când va prezenta Comisia o strategie cuprinzătoare pentru protecția tuturor copiilor din cadrul migrației, astfel cum a anunțat în Agenda europeană pentru migrație în mai anul trecut? Cum va aborda Comisia concluziile și recomandările clare prezentate cu ocazia celui de-al 10-lea Forum european privind drepturile copilului și a conferinței „Lost in Migration” din Malta?

2. Care sunt acțiunile întreprinse de Comisie pentru a sprijini statele membre în vederea transferării mai multor copii din Grecia și Italia?

3. În ce mod intenționează Comisia să asigure că copiii vor fi o prioritate în cadrul actualului CEAS? Care sunt măsurile pe care le va lua Comisia pentru a asigura că copiii migranți nu dispar din sistemul de azil din cauza temerilor legate de returnarea migranților în situație nereglementară?

4. Care sunt măsurile pe care le va lua Comisia pentru a îmbunătăți raportarea disparițiilor de copii către organismele de asigurare a respectării legii și linia telefonică de asistență 116 000?