Combaterea schimbărilor climatice reprezintă o provocare căreia trebuie să îi găsim de urgență un răspuns!

PPEAm participat astăzi în cadrul ședinței pregătitoare Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Grupului PPE, unde am discutat pe marginea propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris.
Noua strategie de creștere pentru UE, cuprinsă în Comunicarea privind Pactul Verde European, urmărește dezvoltarea economiei și consolidarea unei societăți echitabile, prin măsuri în materie de climă și atingerea obiectivului de a face Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.
Prin Comunicarea Comisiei din septembrie 2020 – “Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030” a propus:
– Creșterea nivelului de ambiție al UE și obiectivului obligatoriu de Uniunii Europene pentru 2030 către o reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990
– Obiectivul pentru 2030 este în conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii globale la mult sub 2 °C și menținerea acesteia la 1.5 °C.
Regulamentul de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice (“Legea europeană a climei”) a adăugat un plus nivelului de ambiție pentru 2030 și a stabilit obiectivul de reducere internă a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% comparativ cu nivelurile din 1990 până în 2030.
Pentru atingerea acestor obiective, Comisia a revizuit legislația în vigoare conform căreia cel mai probabil, emisiile de gaze cu efect de seră s-ar reduce doar cu 40% până în 2030 și cu 60% până în 2050.
Propunerea în cauză Vizează modificarea Regulamentului privind partajarea eforturilor (“ESR”) în așa fel încât contribuția acestuia să fie aliniată cu realizarea obiectivelor pentru 2030. Pentru realizarea obiectivului de reducere cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră, sectoarele vizate de Regulamentul privind partajarea eforturilor vor trebui să-și intensifice eforturile. Atingerea acestui nivel va trebui făcută într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și coerent. E nevoie de măsuri echilibrate, care să permită o traiectorie pozitivă către atingerea obiectivelor.
Propunerea actualizează de asemenea obiectivele naționale în conformitate cu o reducere la nivelul UE de 40% în sectoarele ESR în comparație cu 2005 până în 2030. Statele membre contribuie la reducerea globală la nivelul UE până în 2030 în timp ce își asumă obiective care variază de la -10% la -50% față de nivelurile di 2005.
Bugetul UE pentru perioada 2021-2027 și pachetul Next Generation EU vor asigura un obiectiv de 30% pentru cheltuielile de integrare a aspectelor legate de schimbările climatice. Politica de coeziune va contribui la cheltuielile legate de climă cu 100% din Fondul pentru o tranziție justă și cu cel puțin 37% din Fondul de coeziune și 30% din Fondul European de dezvoltare regională.