Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

Traficul de ființe umane reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz asupra drepturilor omului, încălcând în mod profund și pe termen lung demnitatea, integritatea și drepturile victimei.

Unul dintre obstacolele din calea combaterii traficului de persoane are în vedere aplicarea necorespunzătoare a cadrului juridic la nivel național, precum și lipsa unui cadru juridic corespunzător în țările terțe. Avem nevoie de o acțiune europeană și globală, ținând cont că această problemă este una care transcende granițele și astfel este extrem de dificil să fie soluționată la nivel național.

Se estimează ca 53,8 milioane de persoane din întreaga lume au căzut în capcana sclaviei moderne, ceea ce înseamnă că traficul de ființe umane este de natură endemică și afectează toate regiunile lumii. Aceste date nu ne pot lăsa impasibili, avem nevoie să reacționăm și să combatem acest fenomen care se află într-o continuă expansiune.

Având în vedere cele menționate mai sus, am votat în favoarea acestui raport.