Comisia Europeană este conștientă de nevoia urgentă de modernizare a infrastructurii școlare din România!

PPEÎn anul 2019, în România, au funcţionat peste 1100 de unităţi de învăţământ cu toalete necorespunzătoare. Începerea anului școlar a evidențiat probleme grave cu care se confruntă școlile din România. Sute de mii de elevi au fost nevoiți să înceapă anul școlar în condiții precare, nepotrivite pentru un mediu optim de învățare. Astfel, școlile în care acești elevi trebuie să urmeze studiile au toaletele în curte și se află într-un stadiu avansat de degradare, existând un risc crescut de accidente. Încă mai avem şcoli cu toalete în fundul curţii, săli de clasă ale căror tavane stau să cadă în capul elevilor, copii supradotaţi care nu sunt valorificaţi corespunzător şi lista poate continua. Aceste neajunsuri nu fac doar ca imaginea sistemului de învățământ din România să fie una defavorabilă promovării educației, dar sunt și de natură a pune în pericol real siguranța și sănătatea elevilor care au reluat cursurile.

Având în vedere aceste aspecte, am solicitat Comisiei Europene, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, să îmi comunice care sunt instrumentele de care dispune instituția în vederea sprijinirii autorităților române pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare.

Zilele acestea, am primit răspuns din partea Comisarului European pentru Inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, doamna Mariya Gabriel, care mi-a transmis faptul că instituția este conștientă de nevoia urgentă de modernizare a infrastructurii școlare din România și este pregătită să sprijine autoritățile române în abordarea acestei problematici. Vă redau în cele ce urmează răspunsul doamnei Comisar:
„Comisia Europeană este conștientă de nevoia urgentă de modernizare a infrastructurii școlare din România și este pregătită să sprijine autoritățile române în abordarea acestei problematici.
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este principalul mijloc prin care Uniunea Europeană poate sprijini investițiile în infrastructura educațională. Sunt disponibile fonduri pentru modernizarea infrastructurii existente, pentru construirea de clădiri noi și pentru achiziționarea de echipamente. În cadrul actualei perioade de programare (2014-2020) au fost alocate 350 milioane EUR provenind din FEDR pentru sprijinirea investițiilor în infrastructura educațională din România. Acești bani acoperă educația copiilor mici și preșcolari (creșe și grădinițe), învățământul obligatoriu, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții, precum și infrastructura pentru studii universitare. Se acordă prioritate zonelor în care ratele de înscriere în învățământul preșcolar sunt scăzute și în care rata de părăsire timpurie a școlii este ridicată.
În viitor se preconizează că Fondul Invest EU va oferi, prin intermediul componentei sale pentru investiții și aptitudini sociale, o garanție bugetară a UE menită să stimuleze investițiile în infrastructurile școlare ecologice, digitale și adecvate pentru noile metode de predare și învățare ale secolului 21.”