Conferința privind viitorul Europei trebuie să aducă în centrul discuțiilor vocea cetățenilor!

PPEParlamentul European dorește ca cetățenii din toate mediile sociale, reprezentanții societății civile și părțile interesate la nivel european, național, regional și local să fie implicați în stabilirea priorităților UE, în conformitate cu preocupările cetățenilor, într-o abordare transparentă, inclusivă, participativă și bine echilibrată. Conferința privind viitorul Europei este organizată de către Parlament, Consiliu și Comisie, și trebuia să înceapă în mai 2020 și să se desfășoare pe o perioadă de doi ani.

Într-o rezoluție adoptată cu 528 voturi pentru, Parlamentul declară că „la zece ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 70 de ani de la Declarația Schuman și în contextul pandemiei de COVID-19, a sosit momentul pentru o reevaluare a Uniunii”. Numărul crizelor semnificative pe care le-a traversat Uniunea demonstrează că este nevoie de reformă instituțională și politică în mai multe domenii de guvernanță.

Parlamentul European a solicitat Consiliului European „să prezinte prompt o poziție privind formatul și organizarea conferinței” pentru ca vocile cetățenilor să fie auzite. Avem nevoie de un proces deschis participării cetățenilor care va stabili domeniul de aplicare al conferinței. Se impune un angajament expres al celor trei instituții principale ale UE de lansare a unor reforme substanțiale ale UE în concordanță cu preocupările cetățenilor, ce pot include o revizuire a tratatelor UE. Vocea cetățenilor trebuie să fie în centrul discuțiilor ample ce vor avea loc privind abordarea provocărilor interne și externe!