Conformitatea dispozițiilor din dreptul german privind salariul minim cu dreptul european

În conformitate cu legea germană ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, salariul minim pentru un angajat în serviciu activ pe teritoriul Germaniei nu poate fi mai mic de 8,50 EUR pe oră. Această dispoziție se aplică nu numai rezidenților germani, ci și angajaților unor angajatori cu rezidența în afara Germaniei, de exemplu șoferilor de tir ce traversează teritoriul german și sunt angajați de un angajator nerezident. În conformitate cu această lege, documentele de înregistrare trebuie depuse de astfel de angajatori pe lângă autoritățile germane cu mult timp înainte și doar prin intermediul unei sucursale cu sediul în Germania sau prin intermediul unui reprezentant oficial rezident în Germania. Acest lucru va ocaziona costuri și sarcini administrative suplimentare pentru angajatorii din alte state membre.

Consideră Comisia că acest act juridic este conform cu acquis-ul comunitar? Ce dispoziții din dreptul european ar putea fi afectate și când intenționează Comisia să alinieze această situație cu dreptul european?