Consultarea publică pentru revizuirea politicii comerciale, o șansă pentru dezvoltarea Uniunii Europene!

PPEComisia Europeană lansează o consultare publică, pentru a se asigura de o revizuire majoră a politicii comerciale comunitare. Sunt solicitate contribuții atât din partea Parlamentului European, cât și a statelor membre.
Propunerea are ca obiectiv realizarea unui consens, pentru a stabili o nouă direcție pentru politica comercială a UE, care să facă față noilor provocări cu care se confruntă statele membre după criza provocată de coronavirus.
Deoarece schimburile comerciale și investițiile durabile reprezintă motoarele pentru redresarea economică, Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție fermă împotriva practicilor comerciale neloiale.
Rezultatele consultării vor fi publicate spre sfârșitul anului și vor fi accentuate următoarele aspecte:
– Construirea unei economii a UE rezistente și sustenabile după coronavirus
– Reformarea Organizației Mondiale a Comerțului
– Crearea de oportunități comerciale globale pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
– Maximizarea contribuției politicii comerciale la abordarea principalelor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă sau tranziția digital
– Consolidarea relațiilor comerciale și de investiții cu principalii parteneri comerciali
– Îmbunătățirea condițiilor de concurență echitabile și protejarea întreprinderilor și a cetățenilor din UE.