Continuarea fără întrerupere a plăților pentru agricultori în noul CFM garantează stabilitate și predictibilitate pentru fermieri!

PPEÎn cadrul reuniunii Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, a fost prezentată evoluția discuțiilor din trialoguri privind raportul referitor la prevederile tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021.

La acest aviz, am depus o serie de amendamente menite să favorizeze acordarea ajutorului național tranzitoriu atât în perioada de tranziție, cât și în noua PAC. Este clar că avem diferențe de subvenții între fermierii din est si cei din vestul Europei. Tocmai de aceea, consider că statele membre trebuie să fie lăsate de Comisia Europeană să ofere sprijin financiar fermierilor pentru a le permite să reziste pe piată. Prin continuarea acestor plăți, se pot asigura stabilitatea, predictibilitatea și planificarea pentru fermieri.

Elsi Katainen, raportor pe acest dosar, a subliniat faptul că: „Mă bucur că pot să vă spun că avansam foarte bine cu trialogurile. Am încheiat cu angajamentele multianuale. Am obținut un ajutor similar și pentru perioada de tranziție în ceea ce privește bunăstarea animalelor. După votul din Comisie, a fost o cerere cheie: continuarea modelelor de guvernanță internă. Lucrurile nu s-au clarificat față de acest punct. Consiliu nu a fost de acord. Majoritatea statelor membre nu sunt de acord cu un sistem obligatoriu de guvernanță. În ceea ce privește măsurile de piață în contextul COVID-19, am reacționat foarte bine. Au fost multe măsuri de sprijin. Referitor la asistența tehnică sporită, lucrurile au evoluat bine. Aș dori să vă atrag atenția asupra elefantului din sală. În ultimul trialog, atât Parlamentul, cât și Consiliul au convenit să existe o perioadă de tranziție de 2 ani. În ceea ce privește CFM, este evident că trebuie găsită o soluție ca statele membre să nu piardă fondurile din Pilonul II. Am și vești proaste. Din păcate, Comisia nu a reușit să adopte o poziție cu privire la tranziția de doi ani. Aș dori să lansez un apel Comisiei de a-și respecta rolul de mediator adecvat. Dacă nu, reforma PAC nu se va încheia la timp. O perioadă de un an nu este suficientă. Acestă legislație va intra în vigoare doar în 6 luni și avem nevoie de certitudine juridică.”