Contribuția Uniunii Europene la Marea Neagră

Odată cu aderarea Bulgariei și României în 2007, Uniunea Europeană a primit o prezență geografică strategică în regiunea Mării Negre și oportunitatea de a fi un jucător complet în regiunea mediteraneană și a Mării Baltice. Totuși, acest potențial nu a fost exploatat, întrucât nu există o strategie unitară pentru întreaga regiune. O încercare de a introduce un cadru unitar pentru activitățile multilaterale directe ale Uniunii Europene este Sinergia Mării Negre, document-program publicat în 2007 care prevede următoarele sectoare ca fiind sectoare-cheie ce necesită o mai mare cooperare regională: energia, transporturile, protecția mediului, circulația persoanelor și a bunurilor și securitatea. Totuși, acest document este mai degrabă unul declarativ, deoarece nu oferă o poziție politică clară a Uniunii Europene privind aspectele problematice ale Mării Negre.

Are în vedere Comisia elaborarea unui set de măsuri menite să ducă la intensificarea cooperării cu țările din zona Mării Negre în ceea ce privește cadrul politicii europene de bună vecinătate, pe bază bilaterală, pentru consolidarea securității?