Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat.

Prin această Covenție se dorește asigurarea unei protecții mai mari a serviciilor bazate pe acces condiționat și a servicilor de acces condiționat.

Ținând cont de dezvoltările tehnologice existente, precum și de faptul că o serie de state europene, care nu fac parte din Uniunea Europeană, pot reprezenta un mediu propice pentru crearea și dezvoltarea de dispozitive de piratare de servicii bazate pe acces condiționat, Convenția elaborată de către Consiliul Europei vine să ofere un cadru legal mai amplu în vederea eliminării oricărei intenţii ilicite, pe o arie mai întinsă.

Salut această inițiativă deoarece ea contribuie la combaterea eficientă a amenințărilor la adresa serviciilor protejate.