Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

Fie că ne referim la integrare socială, fie că ne referim la incluziune de ordin economic, persoanele cu dizabilităţi au nevoie de sprijin continuu. Instrumente precum Convenția Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, la nivel internaţional sau Strategia Europa 2020 pentru persoanele cu handicap, la nivel european, oferă un cadru concret şi amplu care reglementează situaţia respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi. În contextul integrării din punct de vedere economic şi social este important de subliniat faptul că aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot, deseori, să participe din plin la viaţa socială şi economică din cauza barierelor fizice si comportamentale. Persoanele cu dizabilităţi sunt mai predispuse la excluderea socială şi economică, astfel că trebuie recurs la o abordare integrată a problematicii pentru ca aceste persoane să se bucure de aceleaşi drepturi.

Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluţie deoarece trebuie să fim conștienți de faptul că fiecare cetăţean contează, iar problemele de incluziune ale persoanelor cu dizabilităţi reprezintă un barometru pentru respectarea drepturilor omului în societate.