Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol

Combaterea criminalității în Europa a devenit un target esențial pentru Uniune, având în vedere contextul eurpean și cel internațional, intensificarea atacurilor teroriste și amenințările pe care le prezintă unele grupari extremiste. În acest context, este important de identificat centrele rețelelor de crimnalitate organizată și chiar dacă ele sunt în afara spațiului unional, pasvitatea nu e de acceptat, ci trebuie să obținem o colaborare cu acele state-cheie.

Fiind de competența Consiliului să aprobe încheierea de acorduri internaționale de cooperare cu state terțe, după consultarea Parlamentului European, Consiliul a propus un acord de cooperare strategic între Europol și Emiratele Arabe Unite, inițiativă ce nu poate aduce decât avantaje Oficiului European de Poliție.

Deși astfel de acorduri pot privi schimbul de informații operaționale, strategice, tehnice sau clasificate și date cu caracter personal, în acest caz s-a optat pentru excluderea schimbului de date cu caracter personal, astfel încât chestiunea protecției datelor nu este pertinentă..

Am acordat votul meu favorabil acestei cooperări deoarece ar facilita și intensifica lupta împotriva fraudei financiare și ar contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul anchetelor financiare și al altor aspecte relevante de drept penal.