Cota standard a taxei pe valoarea adăugată

În prezent, în România, cota standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) este de 24% și se aplică tuturor livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, inclusiv importurilor pentru care nu se aplică scutiri sau una dintre cotele reduse de TVA. Cota redusă de TVA de 9% se percepe pentru medicamentele de uz uman și veterinar, cărți, ziare, periodice, cazarea la hoteluri sau locații cu rol similar, bilete de cinema, taxe de intrare la muzee, monumente istorice, grădini zoologice și grădini botanice, târguri și expoziții, furnizarea de materiale școlare, de proteze și produse ortopedice, precum și la pâine. Cota redusă de 5% se aplică în cazul livrării de locuințe în anumite condiții, care țin de politica socială.

În alte țări din UE, cota standard a TVA diferă, fiind mai scăzută (excepție făcând Ungaria și Croația). Astfel, în Austria, Bulgaria, Estonia, Marea Britanie cota standard a TVA este de 20%, în timp ce în Germania este de 19%, iar în Italia de 22%. Majoritatea acestor țări (Austria, Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria) au cotă redusă de TVA pentru alimentele de bază.

1. Ce recomandări are Comisia în privința armonizării cotelor standard ale TVA în țările UE?

2. Care sunt pârghiile Comisiei pentru a determina autoritățile române să reducă cota standard a TVA pentru alimentele de bază?