Crearea cooperativelor la nivelul sectorului forestier

Unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 este creșterea economică favorabilă incluziunii, susținută de creșterea ratei de ocupare a forței de muncă. Astfel, pădurile au un rol esențial în ceea ce privește generarea de locuri de muncă, în special în zonele rurale, zone serios afectate în România de nivelul șomajului. Cooperativele se află la baza dezvoltării sectorului forestier, iar pentru ca acestea să-și atingă obiectivele în materie de utilizare eficientă a resurselor și durabilitate trebuie ca agricultorii și proprietarii de păduri să fie implicați și să contribuie la economia locală și regională. Având în vedere cele de mai sus:

Ce instrumente financiare are la dispoziție Comisia pentru a susține crearea de cooperative în cadrul sectorului forestier?

Ce recomandări poate face Comisia autorităților române astfel încât acestea să adopte politici coerente cu cele de la nivelul UE în ceea ce privește sectorul forestier și să recunoască rolul vital al cooperativelor la nivel local și regional?