Creșterea producției interne de lapte și ouă

În România, în ultimul an producția de alimente a fost încadrată pe un trend ascendent, cel puțin în ceea ce privește producția alimentelor de proveniență animală. Astfel că greutatea animalelor și a păsărilor destinate sacrificării pentru consum a crescut cu un procent de 1,2 %, creșterile provenite din sacrificarea păsărilor au fost de 6,8 %, iar a ovinelor și caprinelor de 3,8 %. În schimb, greutatea bovinelor a scăzut cu 4,7 %, iar a porcinelor cu 2 %. Din punct de vedere al produselor alimentare provenite de la animale (altele decât carnea), creșterea producției de lapte a fost de 3,7 %, iar producția de ouă a crescut cu 3,9 %. O producție crescută a fost sesizată și în ceea ce privește lâna, unde creșterea a fost de 5,3 %. Luând în considerare aceste fenomene de creștere în ceea ce privește producția animală:

Care sunt măsurile care Comisia consideră că ar putea fi aplicate la nivelul României pentru a încuraja fermierii să continue astfel de bune practici?

Cum s-ar putea încuraja exportul de produse de proveniență animală în cadrul Uniunii Europene?