Creșterea taxelor judiciare de timbru, măsură ce poate duce la împiedicarea accesului la justiție

O problemă ce poate fi identificată la nivelul justiției din România are în vedere cuantumul ridicat al taxelor judiciare de timbru. Prin Ordonanța de Urgență nr. 83/2013 a avut loc o creștere a nivelului taxelor de timbru, dar și o scădere a situațiilor în care cererile sunt scutite de taxa de timbru. Există, astfel, întrebarea dacă prin aceste taxe crescute nu este îngrădit, îngreunat sau chiar blocat dreptul cetățeanului de a avea acces liber la justiție.

Nu contestăm importanța, precum și utilitatea acestor taxe, însă apreciem că acest cuantum al taxelor de timbru ar trebui să fie raportat la veniturile reclamantului deoarece există situații în care, tocmai din cauza sumei exorbitante, cetățenii sunt împiedicați să își exercite dreptul de acces liber la instanțele judecătorești, implicit la justiție.

1. Ce măsuri recomandă Comisia în vederea adaptării cuantumului taxelor de timbru la condițiile sociale și economice ale cetățenilor?