În ultimii 15 ani, Europa a pierdut deja 30% din forța de muncă din agricultură. Aici e vorba și de muncitori, dar și de antreprenori. Tot mai mulți își abandonează fermele și, mai grav, acest abandon se regăsește inclusiv în rândul fermierilor care fac agricultură BIO.

Concurența neloială, creditele bancare foarte scumpe, lipsa unor polițe de asigurare adaptate noilor schimbări climatice, dispariția școlilor agricole, toate acestea duc agricultura într-o criză fără precedent.

1. Deși noua PAC are măsuri avantajoase și încurajează tinerii fermieri, consideră Comisia că este suficient pentru revitalizarea agriculturii europene?

2. Prin ce mecanisme poate garanta Comisia că zonele rurale, cu tot ceea ce implică ele, vor avea viitor și că marea majoritate a fermierilor vor reuși să se adapteze și să producă conform noilor cerințe?

E-006939/2020

Răspuns dat de dl Wojciechowski
în numele Comisiei Europene
(5.3.2021)

Propunerile Comisiei privind viitoarea politică agricolă comună (PAC) prevăd un obiectiv specific axat pe atragerea tinerilor fermieri și pe facilitarea dezvoltării întreprinderilor în zonele rurale . Propunerea include alocarea unei sume care corespunde unui procent de 2 % din pachetul financiar al statelor membre pentru plățile directe destinate sprijinirii tinerilor fermieri, cu un sprijin complementar pentru venit. De asemenea, tinerii fermieri pot beneficia și de alte intervenții de dezvoltare rurală, cum ar fi un cuantum pentru ajutorul unic pentru instalare în domeniul dezvoltării rurale, de sprijin prin intermediul unor instrumente financiare, precum și de inițiative comune cu Banca Europeană de Investiții.

Viitoarea PAC propusă vizează, de asemenea, să promoveze ocuparea forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea locală în zonele rurale și prevede o gamă largă de intervenții care ar trebui să permită statelor membre să își rezolve problemele specifice din zonele rurale (de exemplu investițiile, cooperarea, transferul de cunoștințe și de inovare, sprijinul specific pentru venit).

În 2021, Comisia va publica o viziune pe termen lung pentru zonele rurale, cu scopul de a evidenția provocările specifice și de a explora soluții inovatoare, incluzive și sustenabile pentru ca zonele rurale să fie în continuare atractive ca spații locuibile în întreaga UE.