Decizia de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă

Articolul 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea trebuie să ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare ale statelor membre, în vederea creșterii eficienței acestora prin elaborarea unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă.

Luând în considerare procentul tot mai ridicat de cetățeni disponibilizați și numărul mare de societăți care au ajuns în pragul falimentului, este extrem de important ca, la nivelul tuturor statelor UE, să existe o politică coerentă în domeniul ocupării forței de muncă.

Tocmai de aceea, am votat în favoarea acestei rezoluții de înființare a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, organism care, în mod cert, va contribui cu succes la garantarea, coordonarea și punerea în aplicare a politicilor în domeniul ocupării forței de muncă la nivelul Uniunii Europene.