Democrația creștină, principalul motor al integrării europene!

PPEÎn cadrul ședinței extraordinare a Grupului PPE, am analizat documentul de poziție elaborat de PPE, cu privire la viitorul democrației creștine. La acest proiect, am depus o serie de amendamente prin intermediul cărora am subliniat faptul că democrația creștină reprezintă principalul motor al integrării europene. Democrația creștină reprezintă busola noastră pentru a naviga în lume. Aceasta este identitatea de bază a Grupului PPE. Valorile noastre trebuie traduse în prezent.

În această perioadă de criză globală, prima responsabilitate politică este de a păstra și de a transmite viitoarei generații cea mai de preț moștenire a noastră: natura, cultura comună, amenințate din păcate astăzi. În punctul critic de acum, misiunea familiei noastre politice este de a salva moștenirile, dar și de a consolida sistemele de sănătate, securitate, de a combate schimbările climatice și de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă, aspecte pe care le-am surprins și în amendamentele de puse.

Iată care sunt principalele amendamente pe care le-am înaintat la documentul de poziție privind viitorul democrației:

➡️ Pandemia COVID-19 a dezvăluit dependența industrială și tehnologică a Europei în multe domenii strategice. Astfel, constatăm că suntem complet dependenți de produsele medicale din alte părți ale lumii. Mai multe state din bloc s-au confruntat cu grave penurii în furnizarea de măști, ventilatoare și medicamente. Acestea sunt produse în afara blocului comunitar, în principal din India și China. Uniunea Europeană are capacitatea, resursele financiare și tehnologiile de a-și limita dependența de alte state.

➡️ Democrația creștină a fost principalul motor al integrării europene în ultimele decenii și trebuie să revină pentru a conduce schimbări semnificative. Nevoia unei Europe unite politic a fost întotdeauna în centrul dezbaterii. Victor Hugo, de exemplu, a avansat ideea „Statelor Unite ale Europei” pașnice, inspirându-se din idealurile umaniste. Cu toate acestea, o nouă formă de speranță a apărut din ruinele celui de-al doilea război mondial. De atunci și până în prezent, se încearcă o integrare din ce în ce mai mare din punct de vedere politic.

➡️ Este de datoria noastră să avem o viziune clară a ecologiei: omul nu deține natura, o moștenește și trebuie să se străduiască să părăsească o lume în care viața rămâne posibilă. Pământul este habitatul comun pentru peste 7 miliarde de oameni și milioane de specii de biodiversitate. Cetățenii de pretutindeni înțeleg că nu putem continua să folosim bunurile pământului așa cum am făcut în trecut. Protejarea mediului, faunei, florei, ecosistemului este datoria noastră pentru generațiile prezente și viitoare, dar și una dintre provocările majore ale timpului nostru. Uniunea Europeană a înțeles necesitatea de a lua măsuri la nivel european pentru a combate schimbările climatice și a proteja mediul. Uniunea Europeană oferă finanțare pentru proiecte de mediu, conservarea naturii și climă prin programe precum LIFE. Pactul verde european își propune să realizeze o economie durabilă, răspunzând în același timp la degradarea mediului.

➡️ Bolile nu au granițe. De aceea, sănătatea este o provocare europeană. COVID-19 a indicat necesitatea reformării modului în care Uniunea Europeană se raportează la sănătate. Având în vedere articolele 6 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevăd că, în domeniul sănătății umane, Uniunea are competența de a sprijini, coordona sau completa acțiunile statelor membre. Prin urmare, Uniunea Europeană ar trebui să aibă un sistem european de sănătate mai puternic și mai unitar pentru a face față provocărilor viitoare care ar putea pune în pericol sănătatea cetățenilor săi. Această criză a arătat că este nevoie de mai multă cooperare în domeniul sănătății publice, cu o mai mare autonomie în echipamentele medicale strategice, precum și o nouă capacitate de gestionare a crizelor pentru a anticipa riscurile și a pregăti răspunsurile la amenințările în creștere.