Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive

Am votat în favoarea raportului de prezentare de către Comisie a conturilor anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, ca parte a procedurii de descărcare de gestiune 2013.

Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru anul 2013 au fost întocmite pe baza informațiilor prezentate de către instituțiile și organisme în temeiul articolului 148 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene precum și în conformitate cu titlul IX din regulament financiar.

Documentul aduce în atenţie perspective asupra mecanismului bugetului UE și modul în care bugetul a fost gestionat în 2013. În acest sens, documentul reamintește cheltuielile operaționale ale UE, acoperă diverse rubrici ale cadrului financiar și prezintă forme diferite, în funcție de modul în care banii sunt plătiți și gestionați.